logoSharoni (002)

ממשבר לשגשוג

מפת הדרכים שקיבלתי מתודעת העל

מה בערכה:

1. מפת יעוד הנשמה דרכה תלמדו על שני ההיבטים האלוהיים , המהות והאיכות המרכיבים את תדר הנשמה שלכם והם המסע הרוחני ושיעורי החיים המתגלמים בנסתר מאחורי הגלוי של אירועי ואתגרים החיים שלכם שבאתם להתפתח בתוכם. שאתם לא לומדים את שיעורי החיים של ההיבטים האלוהיים המרכיבים את מהות הנשמה שלכם אתם חווים את הכאב , הסבל, החוסר וחווית הפער בין הרצוי למצוי בחיים

2. שתי תהליכי ריפוי של המהות והאיכות של תדר הנשמה שלכם - במקדשי הריפוי של גן עץ החיים הבריאתי של מסדר מלכיצדק . (התהליכים יהיו פתוחים לכם לשבוע ימים מיום קבלת הערכה).

3. פגישת יעוץ אישית איתי של שעה.

חבילת בונוסים:

> תהליך ריפוי להפעלת זרע יעוד.

>תהליך ריפוי תודעת הפחד.

>תהליך ריפוי לחיבור לאומץ האלוהי.

+ חוברת "המדריך לעורר את גיבור העל הטמון בכם".

+ חוברת אבחון לעבור אבחון אישי לראות איך כל כוחות העל האלוהיים המרכיבים את הפוטנציאל המלא שלנו זורמים במערכת הנשמה שלכם ומרכיבים את אנרגיית החיים שיוצרת בכם את המחשבות, רגשות, דפוסי התנהגות ואת הפער בין הרצוי למצוי בחיים (רק על זה אנשים יושבים שנים אצל פסיכולוגים ואין סוף מטפלים).

גלילה לראש העמוד