logoSharoni (002)

ממשבר לשגשוג

מפת הדרכים שלך להגשמת הייעוד ומימוש הפוטנציאל!

חשוב מאוד לאחר שתרכשו את הערכה בדף התשלום המתינו כמה שניות למעבר לדף רישום עם הפרטים האישיים שלכם, על מנת שאוכל להכין לכם את מפת הייעוד האישית שלכם.​

מה בערכה:

מפת יעוד הנשמה דרכה תלמדו על שני ההיבטים האלוהיים
המהות והאיכות המרכיבים את תדר הנשמה שלכם והם המסע הרוחני ושיעורי החיים המתגלמים בנסתר מאחורי הגלוי של אירועי ואתגרים החיים שלכם שבאתם להתפתח בתוכם. שאתם לא לומדים את שיעורי החיים של ההיבטים האלוהיים המרכיבים את מהות הנשמה שלכם אתם חווים את הכאב , הסבל, החוסר וחווית הפער בין הרצוי למצוי בחיים שווי ערך 350 ש"ח

תהליכי ריפוי של המהות והאיכות של תדר הנשמה שלכם

שני תהליכי ריפוי לאיזון תדרי האיכות והמהות נשמתית שלכם המכילה בתוכה את הכוחות והיכולות הגבוהות שלכם, פתיחת צינורי השפע של הנשמה שלכם. התהליכים פתוחים לכם לשבוע ימים עד הפגישה האישית הכנה לפגישה האישית איתי. שווי ערך כל תהליך ריפוי 350 ש"ח שווי ערך שני תהליכי הריפוי 700 ש"ח

פגישת יעוץ אישית איתי של שעה

אעזור לכם לדייק את המסע האישי שלכם למימוש הפוטנציאל , איך שיעורי חייכם מתגלמים כאן במציאות הפיסית שלכם ואיך עליכם לפעול מולם. בפגישה אישית יחד איתי למשך שעה בזום!
שווי ערך 650 ש"ח

חבילת בונוסים עם תהליכי ריפוי לתמוך בכם שנשארת איתכם:

חשוב מאוד לאחר שתרכשו את הערכה בדף התשלום המתינו כמה שניות למעבר לדף רישום עם הפרטים האישיים שלכם, על מנת שאוכל להכין לכם את מפת הייעוד האישית שלכם.