תלמידי ובוגרי האקדמיה מתנדבים
לסייע לתמוך והיות אוזן קשבת

"חשוב לדעת: מאחורי כל קושי או אתגר שאדם עובר יש בנסתר שיעור שהנשמה מבקשת להתפתח בתוכו"

"הכלא היחיד האמיתי הוא חיים בפחד, החופש האמיתי היחיד הוא חיים נטולי פחד"

שרוני מלכיצדק כהן