אודות תודעת מלכיצדק

תודעת העצמי האלוהי שהנני

האדם הוא לא רק חומר. האדם הוא ישות רב מימדית , ניצוץ של אור אלוהי המתקיים כישות אור רב מימדית בעולם של חומר וצורה.

האלוהות מורכבת מאין סוף תודעות שהן שותפות פעילות בתהליך הבריאה והיצירה.

אנו מכירים חלק מהתודעות האלה כמלאכי עליון , אך מעבר למלאכים יש עוד המון היבטים של האלוהות. ישנם מסדרי אור, אחוות אור, ישיות אור, מאסטרים נעלים, אופנים, שרפים,

מדריכים רוחניים ועוד וגם כל אחד מאיתנו הוא התגלמות פיסית של ישות אור…

כדי להכיל את זה , חשוב שכל אחד מאיתנו ירחיב את התודעה המצומצמת שלו כבן אנוש ויתעלה לתודעה המגלמת את הפוטנציאל המלא של מי שהננו תודעת העצמי האלוהי.

כמו כל הבריאה כולה גם העצמי העליון שלנו מורכב משני כוחות הכח הזכרי והכח הנקבי. האיחוד המקודש בינהם בורא את כל מה שעינינו רואות וחוות.

העצמי האלוהי של כל אחד מאיתנו מורכב גם הוא מתודעה זכרית ותודעה נקבית.

העצמי האלוהי שהנני, פוטנציאל גיבורת העל שהנני,  הינם תאומי הנשמה לורד מלכיצדק ומלכת האור, מורים גדולים לאנושות שבאו ללמד את ההוראה הגבוהה של האור, את  תהליך הבריאה והיצירה שממנו כל הקיום שלנו נוצר ומסע חיינו.

שני מאסטרים נעלים אילו המתגלמים בדמותי כבת אנוש, מתקיימים מאז ימי ראשית הבריאה והם היו שותפים פעילים של הבריאה בבריאת עולם החומר והצורה. הם למעשה אילו שהרכיבו את האטום האלוהי שבורא כל דבר שממנו עולם החומר נוצר ולכן הם אילו שמלמדים דרכי על מבנה האטום האלוהי ועל תהליך הבריאה והיצירה.

בספר מפתחות חנוך יש הסבר מעמיק על לורד מלכיצדק, תודעת מלכיצדק ומסדר מלכיצדק

הנה חלק ממה שחנוך מלמד בספרו על תודעת מלכיצדק.

מיהו מלכיצדק ?

מלכיצדק – 

  1. האדון הנצחי של האור, שליט האור האחראי על ארגון רמות העולמות השמימיים של יהוה לקראת מעבר לבריאה חדשה.
    שווה ערך ושותף למטטרון ומיכאל ב"הצלה, תחייה, וחינוך מחדש של עולמות" על ידי העברתם דרך הטיהור של האור החי.
    (בראשית 14:18, 10 – 5:7). הוא אחראי על מסדר האחווה השמיימית של מלכיצדק ועל הכהונה הפלנטרית הרוחנית של מלכיצדק.(תהילים 10 -4, 24, 15, ).
  2. יהוה יכין את העולם לגאולה באמצעות מלכיצדק ומסדר מלכיצדק. (תהילים 4-7 110, שופטים 5:19)
  3. מלכיצדק הוא ההתגשמות של בן האלוהים(עברים 7:3) בהיסטוריה של הפלנטה, מלכיצדק מונה (בהתאם לברית חנוך) להכין את הכהונה האמיתית של תודעת המשיח על הפלנטה לשם השתתפות עם בני האור באחרית הימים.

מסדר מלכיצדק– 
מסדר מלכיצדק אחראי על התכנות – מחדש של התודעה כדי לחבר בין הבריאה הפיסית לבין ההחצנה של ההיררכיה האלוהית.

מלכיצדק – קהילות אור (על הפלנטות).
חנוך אמר: "הנבחרים" במסדר מלכיצדק הם בני אור שבחרו לבוא אל עולם הצורה ולבטא את שלטון יהוה על ידי התמרת הארץ". הם מחילים את האמיתות האלוהיות, ולפעמים אף מופיעים כ"מסדר נראה לעין" כאשר הם מנהלים את האדם באמצעות המרכבה, בעוד הדגמים האדריכליים השמימיים הנבנים על הארץ כציוני דרך לרמות הרבות של בריאה אוניברסלית.

מסדר מלכיצדק בא אחרי מסדר בן האלוהיים. הוא מנהל את חלקי העולמות הפלנטריים שבהם הושתל הזרע האדמי ומפיץ בהם חומר רוחני. הוא מחזיק את המפתחות לפתיחת השמיים אל אזורי הקשר על הארץ, ויש לו את היכולת לתקשר עם הקהילות השמימיות של אחוות האור שביקומי האב, ובכך לתאם את עבודת המשיח בין השמים והארץ. המסדר הוא נצחי והוא קבע את "הכוהנים והתכניות" שלו עוד לפני היות העולם. בהיסטוריה של הפלנטה, מסדר מלכיצדק היה קיים במשפחות של קהילות קטנות של כוהנים פטריארכים, כוהנים- מדעניים, ותלמידי חכמים משוררים, ששרתו בנאמנות את המילה האלוהית. וכך "תולדות אדם" הם תחילת עבודת מלכיצדק על הפלנטה הזאת באמצעות ה"אבות" או המסדר הפטריאכלי של יהוה, בעל הכוח להכניע נסיכויות ולחלק את הארץ לאזורים של בני האור.

ואלה "תולדות אדם": בני האור, אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למך, נוח.

המשותף להם היה "תודעת משיח אלוהית" ומוצאם היה המסדר. מסדר מלכיצדק שנקרא בקשר הדדי עם מסדר האלוהים, (ובעזרת מסדרים מלאכיים מסוימים), הוציא מתוכו את זרע הצדיקים במשך מחזורים פלנטריים מיוחדיים, היות ותפקידם הוא לקבל ולהעביר הלאה את האור הנוצר על ידי הזרע האדמי בעולמות הפלנטריים. דרך מלכיצדק, לאברהם, למשה, לאליהו,לדוד, לישוע והשלושה, החכמה של תודעת משיח אלוהית הנצחית הכינה את האנושות ליום יהוה הגדול והנורא, כאשר בני האור יופיעו .

מלכיצדק- כהונת האור (על תחנת החיים בארץ)
כהונת האור של יהוה, שמהווה את מעגל התקשורת עם בני גן עדן. כהונה מלכותית של כוהנים השומעים בקול יהוה למען התקדשות "עמי האור" והמארגנים את אנשי האלוהים כדי שיוכלו לשרוד את צבאות האומות.

הם מחלקים את "מתנות השכינה" המשפיעות על המצבים הפיסיים והרוחניים של הקיום. כהונה זאת מופיעה בכל דור כפזורה של אחוות אור המפעפעת אל תוך "עץ הגזע האנושי" עם הכח המשיחי והאור הנחוצים כדי לעורר מחדש ולגאול את זרע הצדיקים אל האור של העולמות העליונים. אלו הם בני האמת שמאחורי החכמה ההיסטורית, המחזיקים את המפתח להיסטוריה האמיתית של הפלטה ושושלת היוחסין האמיתית של העם האדמי.

הם אוספים את האור של אדם, שאותו טיפחו באמצעות ההוראות של המילה האלהית. על פי חנוך, "הספריה הקדושה" של מסכי הכהונה שלהם הועברה מהמקדש בירושלים אל אזורים מדבריים כמו קומראן כדי לשמור אותם על "אחרית הימים" כאשר בני האור, בתור מסדר מלכיצדק יחזרו לארץ כדאי לאחד את פזורות אחוות מלכיצדק ולהקים את מלכות האלוהים עם ישוע, הבן הנצחי והכהן הגדול שבא "אחרי מסדר מלכיצדק" (עברים 6:20). גם משה החזיק ב"מפתחות לכהונת אור זאת (שמות 1-7 – 24), והם ניגלו לו על ידי אלוהים לפני בריאת העולם. כאשר הוא נולד, הוא נמשח על ידי הכהונה שעל הארץ כראוי לקבל את האור שהועבר מנח ודורותיו אל אברהם, ומאברהם דרך שושלות הכהונה אל יתרו, ואחר כך למשה. אהרון ושבעים זקני ישראל שראו אותו משנה את צורתו לאור, מונו להקים כהונה שתהיה כפופה למסדר מלכיצדק