תהליך ריפוי עם העצמי העליון

תהליך בסיסי לניקוי שדה האנרגיה

תהליך ריפוי עם העצמי העליון

תהליך בסיסי לניקוי שדה האנרגיה