חוכמה אלוקית במשחק החיים

על מנת להיות כל הזמן בתודעה העצמי העליון עלינו לשאול את עצמנו שוב ושוב מה הבורא רוצה ללמד אותי ?
איזה כוח אלוקי עלינו לפתח בתוכנו בתגובה למצבים שנוצרים בעולם הגישמי בו אנו חיים.
כל סיטואציה בחיינו נבראה על מנת לסייע לנו להבין לראות ולהגשים את ייעוד הנשמה הגבוה שלנו.
החיים הגשמיים הם היוצרים לנו את המצבים המדויקים לשיעורי החיים האישיים של כל אחד מאיתנו.

שולחת לך אהבה
ותמיד פה בשבילך ללוות אותך בדרכך

שרוני מלכיצדק כהן
מלווה בחלקים הנשגבים שלי

תאומי הנשמה לורד מלכיצדק ומלכת האור
קבוצת האלוהות של תודעת מלכיצדק 
הבורא והבוראה
מפתחת השיטה הקוד העל אנושי
לחצי כאן לראות את התוכנית המלאה של 
קורס המפתח לחיים – הקוד העל אנושי מפחד מעכב לעוצמה מתפרצת.
וכך קורה האו!